«

Agapesydämen seuraavat tapahtumat:

  

 

19.10. lauantaina Agapé-Sydämen ilta klo 17.00. Puhujina SAKARI JA AIRA ORAVA sekä RENÉ LAULAJAINEN.